Linh miu , kèn sao đê mê , liếm bi đá cà , phụt tinh vào mồm. bf 69-96 a đến z

Nguyễn Du - Quảng Ngãi