Bảo anh - siêu vòng 1 - đỉnh vòng 3

Tân Sơn Nhì. Quận Tân Phú