Thiên thần ngọc yến - vô địch - vếu to kẹp xúc xích bắn khí ngẹt thở thằng nhóc anh.

Đường tân sơn , p12